Do semifinále soutěže o titul Trenér mládeže 2024 postoupilo 16 kandidátů z celé České republiky, polovina z nich trénuje bez finanční odměny

10.06.2024

Soutěž o nejlepšího trenéra mládeže pořádá sportovně-společenská akce Díky, trenére. Jejím cílem je podpořit ty, kteří vedou mladé sportovce ke zdravému životnímu stylu, fair play a lásce ke sportu. Právě podle trenéra vybírá sportovní kroužky pro své děti 9 z 10 rodičů, navzdory tomu se ale většina koučů věnuje svým svěřencům zadarmo ve svém volném čase.

„Cílem této soutěže je ocenit trenéry, kteří motivují mladé lidi ke sportu a jsou jejich vzorem. Tato záslužná činnost není společensky ani finančně oceněna tak, jak by měla být. Proto chceme poskytnout prostor všem, kteří chtějí poukázat na záslužnou činnost trenérů ve svém okolí a touto formou jim poděkovat,“ vysvětluje Petr Rydl, zakladatel akce Díky, trenére z agentury Konektor.

Odborná porota letos vybírala TOP 16 trenérů z více než 500 nominací a mezi kandidáty na titul Trenér mládeže 2024 je 6 žen a 10 mužů. Jediným sportem, který má mezi 16 semifinalisty více než jednoho zástupce, je judo se dvěma trenéry. Dále jsou mezi kandidáty kouči z fotbalu, atletiky či volejbalu, ale také amerického fotbalu, krasobruslení, basketbalu, požárního sportu, triatlonu, moderní gymnastiky, rugby, vodního póla, dance school, softballu a lakrosu. Celkově tedy převažují letní sporty.

Městem s nejvíce nominacemi je Praha, která má tři zástupce, následují České Budějovice se dvěma zástupci. Jednoho reprezentanta má Ostrava, Karlovy Vary či Brno, svého zástupce mají i menší obce, jakými jsou Žebrák, Borotín, Pitín, Varnsdorf, Svitavy, Nový Jičín, Ostrov a Radotín. Zastoupeny jsou tak Čechy, Morava i Slezsko.

Každého ze 16 vybraných trenérů čeká návštěva reportérů Díky, trenére. Následně vyjde o všech semifinalistech videomedailonek na webu dikytrenere.cz. Odborná porota poté vybere 8 z nich, kteří postoupí do celorepublikového finále. Vyhlášení TOP 8 se uskuteční na podzim 2024.

Přestože trenéři jsou důležitou součástí vedení dětí k pohybu a podpory sportu, více než polovina z nich trénuje bez jakékoliv finanční odměny. To potvrzují i semifinalisté Díky, trenére. Ze 16 trenérů jich 8 trénuje pro zábavu bez jakéhokoliv nároku na honorář, 7 si trénováním přivydělává a pouze jeden trenér uvedl, že se touto činností živí.

Podle průzkumu agentury Ipsos si přitom rodiče myslí, že trenéři jejich dětí dostávají za svoji práci v průměru přes 13 500 korun měsíčně. Méně než 5 procent rodičů jsou toho názoru, že by mělo být trénování dobrovolnickou činností bez finančního ohodnocení.

Podle více než 95 procent rodičů také přispívá návštěva sportovního kroužku k rozvoji dětí a představuje důležitý krok k budování zdravého vztahu k pohybu a zdravému životnímu stylu. Proto si 89 procent rodičů myslí, že by se stát měl podílet na finančním ohodnocení trenérů mládeže. Navíc 94 procent rodičů zastává názor, že by vláda měla více podporovat financování sportovních oddílů a kroužků.

Seznam TOP 16 semifinalistů Díky, trenére

Simona Baráková, lakros, Radotín

Jan Brunec, judo, Ostrava

Jana Burišková, moderní gymnastika, Brno

Martin Hamada, fotbal, Vansdorf

Tomáš, Horáček, volejbal, Praha

Roman Jánský, dance school, Karlovy Vary

Václav Kratochvíl, rugby, České Budějovice

Radovan Maléř, Americký fotbal, Praha

Markéta Markelová, judo, Nový Jičín

Ladislava Marková, triatlon, Svitavy

Tomáš Růžička, vodní polo, Praha

Tomas Šašinka, požární sport, Pitín

Richard Vaněk, softball, Ledenice

Anna Velichová, krasobruslení, Žebrák

Iveta Wohlmuthová, atletika, Ostrov

Ladislav Zrust, basketbal, Borotín

sdílet | Zpět