Pravidla akce Díky, trenére

Kdo se může zúčastnit

 • Díky, trenére je sportovně-společenská akce určená trenérům, kteří vedou pravidelně alespoň jednoho svěřence, jemuž je maximálně 15 let. Pořádá ji spolek Díky, trenére.
 • Soutěž je určena trenérům od 18 let jakéhokoliv sportu, který zaštiťuje oficiální sportovní svaz.
 • Soutěže se mohou zúčastnit i dobrovolní trenéři, kteří nevlastní trenérskou licenci.
 • Soutěže se mohou zúčastnit i trenéři, kteří byli přihlášeni do minulých ročníků. Podmínkou je vyplnit údaje v obměněném dotazníku. Hodnoceno nebude pouze 8 účastníků loňského finále.

Jak poděkovat svému trenérovi a přihlásit ho do soutěžní části

Přihlašujte trenéra

 • Kdokoliv ví o trenérovi, který umí příkladně pracovat s dětmi do 15 let, může ho přihlásit do soutěže. Tedy jeho svěřenci, buď sami, či prostřednictvím rodičů. Dále kolegové trenéra, funkcionáři oddílů, klubů, sportovních svazů, společenských organizací. Ke konkrétnímu přihlášení trenéra musí jeho přihlašovatel vyplnit formulář ze sekce „Nominace trenéra“.
 • Pokud přihlašovatel chce do soutěže poslat stejného trenéra jako vloni, může to udělat. Napište však do formuláře, co se mu v uplynulém roce povedlo nejvíce, ať mu zvýšíte šance na umístění.
 • Počet přihlášek pro jednoho trenéra nemá vliv na postup do druhého kola soutěže.
 • Poté, co pořadatel obdrží od přihlašovatele vyplněnou přihlášku, pošle vybranému trenérovi e-mail s informacemi, jak on sám má v soutěži pokračovat.
 • Trenéři vstupují do soutěže ve chvíli, kdy pořadateli soutěže zašlou vyplněný dotazník.
 • Do soutěže Díky, trenére bylo doposud přihlášeno více než 4 tisíce trenérů. Všichni se jí můžou zúčastnit znovu poté, co vyplní údaje v obměněném dotazníku, to je podmínka. Hodnoceni nebudou pouze účastníci finále DTM 2015-2023.

Ceny

 • Vítěz soutěže Díky, trenére obdrží titul Trenér mládeže 2024.
 • Vítězi pořadatel umožní pobyt v prestižním světovém tréninkovém centru v hodnotě 40 tisíc korun.
 • Vítěz dostane od pořadatele navíc 10 tisíc korun jako příspěvek pro jeho sportovní klub na práci s dětmi.
 • Druhý nejlepší trenér v celkovém pořadí obdrží od pořadatele 30 tisíc korun na zahraniční stáž dle vlastního výběru a navíc 10 tisíc korun jako příspěvek pro jeho sportovní klub na práci s dětmi.
 • Třetí nejlepší trenér dostane od pořadatele soutěže 20 tisíc korun na zahraniční stáž dle vlastního výběru. a navíc 10 tisíc korun jako příspěvek pro jeho sportovní klub na práci s dětmi.
 • Čtvrtý nejlepší trenér dostane od pořadatele soutěže 10 tisíc korun jako příspěvek pro jeho sportovní klub na práci s dětmi a navíc 10 tisíc korun jako příspěvek pro jeho sportovní klub na práci s dětmi.

Časový plán soutěže

1. kolo (1. března – 30. dubna) - Nominace

 • Nominující svěřenci, rodiče, funkcionáři, trenéři nebo ostatní nám pošlou údaje nominovaného trenéra přes formulář na webových stránkách. Trenér přijme nominaci tím, že vyplní dotazník na našich webových stránkách a odesláním vyplněného dotazníků se dostává do soutěže. K výběru trenérů do další fáze soutěže poslouží údaje z dotazníků připravených a posléze zpracovaných společností Ipsos, přední agenturou pro výzkum trhu a veřejného mínění v Česku.
 • Uzávěrka přihlášek je 30. dubna a vyhlášení výběru trenérů do čtvrtfinále bude 31. května 2024.

2. kolo (1. května – 31. května) – Výběr TOP16

 • Po vyhodnocení údajů z přijatých dotazníků pořadatel vybere 16 trenérů ze všech přihlášených.
 • Vyhlášení 16 postupujících trenérů bude 31. května 2024.

3. kolo (1. června – 30. srpna) - Návštěvy

 • Na 16 trenérů vybraných z 2. kola čekají návštěvy reportérů Díky, trenére.
 • Následně o každém trenérovi vyjde článek na našem webu s videomedailonkem.
 • Do celorepublikového finálové Top 8 postoupí 8 trenérů vybraných odbornou porotou.
 • Vyhlášení Top 8 bude koncem září 2024.

TOP8 - Finále: Den trenérů mládeže

 • Do finále soutěže Díky, trenére postoupí po pečlivém výběru odborné poroty a pořadatele 8 trenérů.
 • Trenéři během finále předvedou svá oblíbená cvičení, která mají za úkol zaujmout diváky a porotu.
 • Důraz bude kladen na show a zábavnost vystoupení, které bude trvat maximálně 8 minut.
 • V tomto časovém limitu by měl trenér také vysvětlit podstatu jednotlivých cvičení.
 • Porota složená z uznávaných odborníků poté vybere finální Top 4.
 • Finální čtveřice si vylosuje 4 svěřence od jiných trenérů. Vítěze určí 3 týmové soutěže.
 • Finále soutěže Díky, trenére se uskuteční na přelomu měsíců října a listopadu 2024.

Právní podmínky soutěže Díky, trenére

Zásady zpracování osobních údajů