9 z 10 rodičů vybírá sportovní kroužek podle osobnosti trenérů. Podporu jim mohou vyjádřit v rámci akce Díky, trenére

15.05.2024

Ačkoli hrají trenéři zásadní roli při podpoře sportu a pohybu u dětí, více než polovina z nich se trénování věnuje ve svém volném čase a bez odměny. Rodiče si přitom v myslí, že trenéři jejich dětí dostávají za svoji činnost v průměru přes 13 500 korun měsíčně. Že by mělo být trénování dobrovolnickou činností bez finančního ohodnocení se domnívá méně než 5 procent rodičů.

„Přínos trenérů mládeže je neodmyslitelný. Mnozí rodiče dokonce osobnost trenéra považují za hlavní faktor, na jehož základě vybírají sportovní oddíl pro své děti. Naším cílem je proto ocenit trenéry, kteří dovedou zaujmout a zdravě motivovat co nejvíce dětí, ukázat jim krásu jejich sportu a také pomáhají dětem osvojovat si návyky, ze kterých mohou čerpat celý život,“ vysvětluje Petr Rydl, zakladatel akce Díky, trenére z agentury Konektor.

Rodiče oceňují u trenérů hlavně zdravou míru motivace, individuální přístup a pozitivní vztah dítěte k trenérovi. V rámci již 9. ročníku mohou mladí sportovci vyjádřit svým koučům podporu a zároveň je nominovat do soutěže Trenér roku. Nominovaní trenéři mohou v rámci soutěže získat kromě titulu Trenér mládeže 2024 i finanční příspěvky na další rozvoj klubu i trenérských dovedností v celkové výši 200 000 Kč.

„Dlouhodobě se snažím v dětech posilovat lásku k pohybu, soudržnost a smysl pro fair-play. Nejlepší odměnou je pro mě proto vždy radost mých svěřenců z povedeného tréninku. Vítězství na Díky, trenére beru jako důkaz, že mé snažení má velký smysl. Celá akce mi navíc dodala mnoho zkušeností a energie které mohu i nadále předávat dětem,“ shrnuje loňská vítězka trenérka baseballového a softballového klubu Vlaštovky Sadská Marcela Dokoupilová.

Navštěvování sportovního kroužku přispívá podle více než 95 procent rodičů k rozvoji dětí. Zároveň jde o zásadní krok k budování zdravého vztahu k pohybu a zdravému životnímu stylu. I proto si 89 procent rodičů myslí, že by se na finančním ohodnocení trenérů mládeže měl podílet i stát. Že by se měla vláda více podílet na poskytování finanční podpory sportovním oddílům a kroužkům se domnívá 94 procent rodičů.

„Trenéři mládeže jsou klíčovou složkou českého sportu, práci s dětmi věnují velkou část svého volného času a mnohdy s nízkým či žádným finančním ohodnocením. Vše dělají hlavně z lásky k dětem a svému sportu. Zaslouží si proto od nás podporu. Nejen proto jsme se rozhodli letos stejně jako v minulém roce tuto iniciativu podpořit,“ komentuje Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury.

Přihlásit svého oblíbeného trenéra či trenérku do ankety může ode dneška kdokoli na stránkách akce Díky, trenére, a to až do 30. dubna. Každý kouč pak obdrží dopis s poděkováním od těch, kteří ho nominovali. V minulém ročníku mladí sportovci a jejich rodiče vyjádřili své díky rekordnímu počtu trenérů, kdy se sešlo více než tisíc nominací.

„Plně si uvědomuji, jak klíčové jsou sportovní oddíly pro budování dobrého vztahu k pohybu a zdravému životnímu stylu již od útlého dětství. Trenéři mládeže v tomto smyslu odvádí obrovský kus práce, čemuž mnohdy bohužel, neodpovídá jejich finanční ohodnocení. Akce Díky, trenére již několik let oceňuje oblíbené kouče a zároveň otevírá důležitá témata s trenérstvím a sportem spojená. Jsme proto rádi, že může být Senát součástí letošního ročníku,“ dodává Tomáš Třetina, předseda Podvýboru pro sport a senátor za Znojemsko.

Partnery sportovně-společenské akce Díky, trenére jsou Národní sportovní agentura a ČSOB. Akce probíhá za podpory nadace ČEZ a statistické zpracování a analýzu dat realizuje výzkumná agentura IPSOS.

sdílet | Zpět