Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a elektronickou komunikací. Tímto vyslovuji souhlas s tím, že společnost Spolek Díky, trenére, jako správce, bude pro účely pořádání a provozování akce „Díky, trenére“ a pro účely dalšího marketingu této akce zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu zde uvedeném. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v automatizovaně vedené databázi správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu. Rovněž souhlasím s komunikací a zasíláním obchodních sdělení, souvisejících s akcí „Díky, trenére“, elektronickými prostředky. Tento souhlas vyslovuji na celou dobu opakovaného pořádání akce „Díky, trenére“ s tím, že jej kdykoliv mohu odvolat oznámením zaslaným správci.

Poučení: máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

Pravidla vkládaných příspěvků. Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí správce protizákonné, nemravné či zachycující jakkoliv neodpovědné jednání. Správce je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně vyřadit příspěvky tato pravidla porušující, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných. Vkladatel ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob ani jiné zákonné podmínky. Vkladatel uděluje bezplatnou licenci správci k tomu, že jeho příspěvek včetně jména autora může být zveřejněn na Internetu v souvislosti s akcí, přičemž bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na Internetu šířit mimo vůli správce.