Návštěvy TOP 16: Ragbista Berounský: „Děti je potřeba zaujmout, i dnes jsou hraví.“

09.08.2018

V českém ragby znamená jeho jméno pojem. Má respekt a obdiv svých soupeřů, úctu svých svěřenců, jejich rodičů a blízké vztahy se spoustou přátel z ragbyové komunity. Karel Berounský dělá sportu i výchově mládeže v Česku velkou službu. Nyní šíří nejen slávu tohoto sportu, ale i sebe samého jako kandidát na trenéra mládeže 2018 v anketě Díky, trenére.

Karlova cesta k ragby byla do určité míry náhodná. Během hlídání v něm objevil talent matčin kamarád, trenér ragby, jenž ho ke sportu přivedl. Ve své úspěšné aktivní kariéře se několikrát objevil v reprezentačním výběru a po jejím konci se sportem nesekl z prostého důvodu: „Vše, co jsem v životě zažil pozitivního, se vždy „točilo“ kolem ragby.“

Dnes je Berouňák, jak mu blízcí říkají, již několik let spojen s klubem Tatra Smíchov, kde působí jako trenér. „Když jsem skončil jako aktivní hráč, přišlo mně zcela přirozené pokusit se tento životní „dluh“ splatit, a umožnit, co možná nejvíce dětem, prožít podobné zážitky plné emocí.“ vysvětluje přechod k trenérskému řemeslu. Mimoto pravidelně vypomáhá s prázdninovými kempy v různých koutech republiky.

Během tréninků se rád zapojuje mezi své svěřence. Fyzicky náročné tréninky vyplňuje teoretickými pauzami, při nichž se soustředí na správnou techniku jako nezbytnou součást kvalitních chvatů, ale i zdravotní prevence. Během svých proslovů používá zjednodušující vtipná přirovnání, kterými si udržuje pozornost dětí. „Přestože se na trénink připravuje precizně, jeho silnou stránkou je improvizace. Pořád myslí out-of-the box.“ chválí jej kolegové.

Karel staví sportovní výsledky na vedlejší kolej. Výchova je pro něj více než absolutní výkon. „Během tréninku se snažím být laskavý stejně ke všem. Cílem je děti vědomě oslovovat a ukázat jim jejich důležitost.“ přiznává. „Trenér má být vzor a může ovlivnit jejich životy.“ souhlasně přikyvuje nad Karlovým mottem loňský finalista a kolega Karel Ševčík. Pro Karla představuje ragby výchovný nástroj, neboť člověka dělá silnějšího nejen fyzicky, ale i psychicky. V životě je pak zvyklý vynaložit úsilí.

Do budoucna by rád pozvedl ragbyovou komunitu na místo, kam se lidé rádi vracejí. Jen tak se podle něj dostaví následné úspěchy. Popularita ragby stále roste a Karel na tom má velký podíl, tedy: „Díky, trenére!“

mh

sdílet | Zpět