O soutěži Trenér mládeže 2016

Kdo se může zúčastnit

 • Díky, trenére je sportovně-společenská akce určená trenérům, kteří vedou pravidelně alespoň jednoho svěřence, jemuž je maximálně 15 let. Pořádá ji spolek Díky, trenére.
 • Soutěž je určena trenérům od 18 let jakéhokoliv sportu, který zaštiťuje oficiální sportovní svaz.
 • Soutěže se mohou zúčastnit i dobrovolní trenéři, kteří nevlastní trenérskou licenci.
 • Soutěže se mohou zúčastnit i trenéři, kteří byli přihlášeni do loňského ročníku. Podmínkou je vyplnit údaje v  obměněném dotazníku. Hodnoceno nebude pouze 10 účastníků loňského finále.

Jak přihlásit trenéra do soutěže

Přihlašujte trenéra

 • Kdokoliv ví o trenérovi, který umí příkladně pracovat s dětmi do 15 let, může ho přihlásit do soutěže. Tedy jeho svěřenci, buď sami, či prostřednictvím rodičů. Dále kolegové trenéra, funkcionáři oddílů, klubů, sportovních svazů, společenských organizací. Ke konkrétnímu přihlášení trenéra musí jeho přihlašovatel vyplnit formulář ze sekce „Nominace trenéra“.
 • Pokud přihlašovatel chce do soutěže poslat stejného trenéra jako vloni, může to udělat. Napište však do formuláře, co se mu v roce 2015 nejvíce povedlo, ať mu zvýšíte šance na umístění.
 • Počet přihlášek pro jednoho trenéra nemá vliv na postup do druhého kola soutěže.
 • Poté, co pořadatel obdrží od přihlašovatele vyplněnou přihlášku, pošle vybranému trenérovi e-mail s informacemi, jak on sám má v soutěži pokračovat.
 • Trenéři vstupují do soutěže ve chvíli, kdy pořadateli soutěže zašlou vyplněný dotazník.
 • V minulém roce bylo do soutěže Díky, trenére přihlášeno 1503 trenérů. Všichni se jí můžou zúčastnit znovu poté, co vyplní údaje v obměněném dotazníku, to je podmínka. Hodnoceno nebude pouze 10 účastníků loňského finále.

Pro trenéry z loňského ročníku: Zabojujte znovu!

 • Vážené trenérky a trenéři, vy, kteří jste se soutěže zúčastnili vloni. Koukněte do svého e-mailu, z kterého jste se vloni registrovali. Koncem ledna byste tam měli mít odkaz na dotazník, který jste vyplnili v loňském ročníku. Máme pro vás dobrou zprávu – pokud se chcete znovu účastnit soutěže, nemusíte dotazník vyplňovat znovu! Pouze odpovědět na tři nové otázky.
 • Pokud vám mail s dotazníkem nedorazil, nebo máte jiné technické problémy, dejte nám vědět na e-mail: jirka@dikytrenere.cz.
 • Organizátoři se v letošním roce zaměří hlavně na to, co se vám povedlo v minulém roce, a na celoživotní přínos v oblasti trénování dětí a mládeže.

Ceny

 • Vítěz soutěže Díky, trenére obdrží titul Trenér mládeže 2016.
 • Vítězi pořadatel umožní pobyt v prestižním světovém tréninkovém centru v hodnotě 50 tisíc korun.
 • Vítěz dostane od pořadatele navíc 50 tisíc korun jako příspěvek pro jeho sportovní klub na práci s dětmi.
 • Druhý nejlepší trenér v celkovém pořadí obdrží od pořadatele 25 tisíc korun na zahraniční stáž dle vlastního výběru.
 • Druhý nejlepší trenér v celkovém pořadí dostane navíc 25 tisíc korun jako příspěvek pro jeho sportovní klub na práci s dětmi.
 • Třetí nejlepší trenér dostane od pořadatele soutěže 25 tisíc korun na zahraniční stáž dle vlastního výběru.

Časový plán soutěže

1. kolo (25. ledna – 15. května)

 • Trenéři odešlou pořadateli vyplněné dotazníky. K výběru trenérů do Top 30 poslouží údaje z dotazníků připravených a posléze zpracovaných společností Ipsos, přední agenturou pro výzkum trhu a veřejného mínění v Česku.
 • Organizátoři si mohou vyžádat od trenérů další doplňující informace.
 • Po vyhodnocení údajů z přijatých dotazníků pořadatel vybere 30 trenérů ze všech přihlášených.
 • Uzávěrka přihlášek je 15. května 2016.

2. kolo (15. června – 30. září)

 • Na 30 trenérů vybraných z 1. kola čekají návštěvy odborných komisařů.
 • Odborní komisaři zhodnotí, jak trenéři pracují s dětmi na tréninku.

Finále: Den trenérů mládeže

 • Do finále soutěže Díky, trenére postoupí po pečlivém výběru odborné poroty a pořadatele 10 trenérů.
 • O vítězi soutěže rozhodne hlasováním porota složená z uznávaných odborníků s přihlédnutím k úrovni předvedených trenérských dovedností při tréninkových ukázkách.
 • Vyhlášení a udělení titulu Trenér mládeže 2016 vítězi soutěže Díky, trenére se uskuteční v polovině listopadu 2016.

Právní podmínky soutěže Díky, trenére