O soutěži Trenér mládeže 2017

Kdo se může zúčastnit

 • Díky, trenére je sportovně-společenská akce určená trenérům, kteří vedou pravidelně alespoň jednoho svěřence, jemuž je maximálně 15 let. Pořádá ji spolek Díky, trenére.
 • Soutěž je určena trenérům od 18 let jakéhokoliv sportu, který zaštiťuje oficiální sportovní svaz.
 • Soutěže se mohou zúčastnit i dobrovolní trenéři, kteří nevlastní trenérskou licenci.
 • Soutěže se mohou zúčastnit i trenéři, kteří byli přihlášeni do loňského ročníku. Podmínkou je vyplnit údaje v obměněném dotazníku. Hodnoceno nebude pouze 10 účastníků loňského finále.

Jak přihlásit trenéra do soutěže

Přihlašujte trenéra

 • Kdokoliv ví o trenérovi, který umí příkladně pracovat s dětmi do 15 let, může ho přihlásit do soutěže. Tedy jeho svěřenci, buď sami, či prostřednictvím rodičů. Dále kolegové trenéra, funkcionáři oddílů, klubů, sportovních svazů, společenských organizací. Ke konkrétnímu přihlášení trenéra musí jeho přihlašovatel vyplnit formulář ze sekce „Nominace trenéra“.
 • Pokud přihlašovatel chce do soutěže poslat stejného trenéra jako vloni, může to udělat. Napište však do formuláře, co se mu v roce 2016 nejvíce povedlo, ať mu zvýšíte šance na umístění.
 • Počet přihlášek pro jednoho trenéra nemá vliv na postup do druhého kola soutěže.
 • Poté, co pořadatel obdrží od přihlašovatele vyplněnou přihlášku, pošle vybranému trenérovi e-mail s informacemi, jak on sám má v soutěži pokračovat.
 • Trenéři vstupují do soutěže ve chvíli, kdy pořadateli soutěže zašlou vyplněný dotazník.
 • Do soutěže Díky, trenére bylo doposud přihlášeno skoro 3 tisíce trenérů. Všichni se jí můžou zúčastnit znovu poté, co vyplní údaje v obměněném dotazníku, to je podmínka. Hodnoceno nebude pouze 10 účastníků finále DTM 2015 a 2016.

Ceny

 • Vítěz soutěže Díky, trenére obdrží titul Trenér mládeže 2017.
 • Vítězi pořadatel umožní pobyt v prestižním světovém tréninkovém centru v hodnotě 40 tisíc korun.
 • Vítěz dostane od pořadatele navíc 10 tisíc korun jako příspěvek pro jeho sportovní klub na práci s dětmi.
 • Druhý nejlepší trenér v celkovém pořadí obdrží od pořadatele 30 tisíc korun na zahraniční stáž dle vlastního výběru a navíc 10 tisíc korun jako příspěvek pro jeho sportovní klub na práci s dětmi.
 • Třetí nejlepší trenér dostane od pořadatele soutěže 20 tisíc korun na zahraniční stáž dle vlastního výběru. a navíc 10 tisíc korun jako příspěvek pro jeho sportovní klub na práci s dětmi.
 • Čtvrtý nejlepší trenér dostane od pořadatele soutěže 10 tisíc korun jako příspěvek pro jeho sportovní klub na práci s dětmi a navíc 10 tisíc korun jako příspěvek pro jeho sportovní klub na práci s dětmi.

Časový plán soutěže

1. kolo (2. ledna – 30. dubna)

 • Trenéři odešlou pořadateli vyplněné dotazníky. K výběru trenérů do Top 30 poslouží údaje z dotazníků připravených a posléze zpracovaných společností Ipsos, přední agenturou pro výzkum trhu a veřejného mínění v Česku.
 • Organizátoři si mohou vyžádat od trenérů další doplňující informace.
 • Po vyhodnocení údajů z přijatých dotazníků pořadatel vybere 30 trenérů ze všech přihlášených.
 • Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2017.
 • Vyhlášení Top 30 je 15. května 2017.

2. kolo (15. května – 21. srpna)

 • Na 30 trenérů vybraných z 1. kola čekají návštěvy odborných komisařů.
 • Odborní komisaři zhodnotí, jak trenéři pracují s dětmi na tréninku.
 • Vyhlášení Top 10 bude začátkem září 2017.

Finále: Den trenérů mládeže

 • Do finále soutěže Díky, trenére postoupí po pečlivém výběru odborné poroty a pořadatele 10 trenérů.
 • Trenéři během finále předvedou svá oblíbená cvičení, která mají za úkol zaujmout diváky a porotu.
 • Důraz bude kladen na show a zábavnost vystoupení, které bude trvat maximálně 10 minut.
 • V tomto časovém limitu by měl trenér také vysvětlit podstatu jednotlivých cvičení.
 • Porota složená z uznávaných odborníků poté vybere finální Top 4.
 • Finální čtveřice si vylosuje 4 svěřence od jiných trenérů. Vítěze určí 3 týmové soutěže.
 • Finále soutěže Díky, trenére se uskuteční na přelomu září a října 2017.

Právní podmínky soutěže Díky, trenére